Desamiantat homologat

El desamiantat és un procés de retirada de materials que contenen amiant o fibrociment, normalment teulades, canonades, dipòsits d‘aigua…Ens encarreguem de tot el procés de desamiantat, des de la seva retirada fins el tractament autoritzat.

Personali mitjans tècnics

Disposem del material adequat així com de personal qualificat per realitzar tasques de desamiantat i retirada de fibrociment.

Retiradesamb seguretat

Utilitzem mètodes de treball segurs i sense dispersió de pols. Els nostres treballadors disposen de la formació i els EPIs necessaris per afrontar amb total seguretat aquest tipus de tasques.

Retirada i gestiód‘abocaments il·legals 

Treballem per l‘administració pública en la gestió i recollida d‘abocaments il·legals, habitualment amb restes de fibrociment, encarregant-nos de tot el procés de recollida i tractament del residu.

TENS TOT UN EQUIP DISPOSAT A AJUDAR-TE

Demana’ns més informació!
Estarem encantats d’ajudar-te